FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 09/02/2021 - 15:09 PDF icon Budget Book SKRM 2078-79.pdf

आव २०७८/७९ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/01/2021 - 16:07 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८-७९.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७८-७९.pdf

आगामि आव २०७८/७९ का लागि रु ३२ करोड ७० लाख बजेट सार्वजनिक

७७/७८ 06/25/2021 - 16:13

आव २०७७/७८ को बजेत निति तथा कार्यक्रम - रातो किताब+आर्थिक ऐन २०७७

७७/७८ 10/09/2020 - 12:14 PDF icon book pdf.pdf

आव २०७७/७८ काे नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट बक्तव्य(पूर्णपाठ)

७६/७७ 06/24/2020 - 16:25 PDF icon siddhakumakh niti.pdf

सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको सम्पुर्ण बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 11/21/2018 - 15:36 PDF icon वजेट तथा कार्यक्रम २०७५ अनुसुचीहरू.pdf

सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाकाे अाव २०७५/७६ काे लागि शसर्त कार्यक्रमहरू

७५/७६ 09/23/2018 - 11:52 PDF icon अाव २०७५।७६ को शसर्तका कार्यक्रमहरू.pdf

अा.व. ०७५।७६ काे नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 08/27/2018 - 18:21 PDF icon बार्षिक निती कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य.pdf, PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon वजेट तथा कार्यक्रम २०७५ अनुसुचीहरू.pdf

बार्षिक बजेट

७४/७५ 02/26/2018 - 20:00 PDF icon Budget 2074-75.pdf