FAQs Complain Problems

८०/८१

गा.पा. अनुदान शिक्षक/ कर्मचारी पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन, २०८१

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना । पदः शिक्षक

गा.पा. अनुदान शिक्षक पदको परीक्षा हुने सम्बन्धि सूचना ।

Pages