FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको निर्णय

कार्यपालिका बैठक १ मिति २०८०/०४/०७

आव २०७९/८० मा भएका गाउँ कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

दस्तावेज: 

आव २०७८/७९ मा भएका गाउँ कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/७८ मा भएका कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

Pages