FAQs Complain Problems

सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएको सेवाहरू र सेवा प्रवाह तपाइलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

जनअपेक्षा अनुसार छ ।
40% (2 votes)
सेवा प्रवाह समयमै भएको ।
20% (1 vote)
सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको ।
40% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
0% (0 votes)
Total votes: 5