FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचनाः पद कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र अ.न.मी.

दस्तावेज: 

खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता संयोजक र सामाजिक परिचालक करारमा सेवा लिने सम्वन्धि सूचना

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना- पदः अनमी

नयाँ वर्ष २०८० सालको शुभकामना

Pages