FAQs Complain Problems

अघिल्लो आ.व.मा भत्ता लिन नपाएका व्यक्तिले चालु आ.ब.मा भत्ता पाउछन कि पाउदैनन ?

पाउदैनन, एक आर्थिक बर्षको बजेट अर्को आर्थिक बर्षको नमिल्ने अर्थात फ्रिज हुने र तस्तो रकम नेपाल सरकारको ढुकुटी(राजस्व) मा फिर्ता दाखिला हुन्छ ।