FAQs Complain Problems

कर राजस्व किन दाखिला गर्ने ?

राज्यबाट प्रादान गरिने सम्पूर्ण पुर्बधारहरु सजिलै रुपमा प्राप्त गर्ने । - "हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि" - कर राज्यको मुख्य आयश्रोतको हो, त्यसमा हामीले तिरेको करले राज्यको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याइ दिगो विकास गर्न