FAQs Complain Problems

७९/८०

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को खर्च बिवरण पेश गर्ने, बिलम्ब पेश गर्ने र पेश नगर्नेको सूचि

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को खर्च बिवरण पेश गर्ने, बिलम्ब पेश गर्ने र पेश नगर्नेको सूचि यसै सूचनामा राखिएको छ । बिलम्व पेश गर्ने र पेश नगर्ने सम्पुर्ण उम्मेदवारहरुले भाद्र ७ गतेभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सफाई सहितको स्पष्टिकरण पेश गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आव २०७९/८० को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम (रातो किताव)

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण तथा लाभग्राही सूचिकरण सम्वन्धि सूचना

Pages